Gebed tot de Allerheiligste Drie-eenheid
voor de zaligverklaring
van de dienares Gods
Luisa Piccarreta

O Allerheiligste Drievuldigheid Vader, Zoon en H. Geest, wij prijzen en danken U voor de heiligheid die U schonk aan Uw trouwe dienares Luisa Piccarreta.

Zij leefde, lieve Vader, in Uw Goddelijke Wil en door de genade van de H. Geest ging zij lijken op Uw Zoon die uit gehoorzaamheid stierf aan het kruis. Zij was slachtoffer en Hostie, U zo aangenaam, en droeg zo bij aan de verlossing van de mensheid.

Haar deugd van gehoorzaamheid en nederigheid, haar liefde voor Christus en Zijn Kerk zetten ons aan U te vragen om het geschenk van haar zaligverklaring op aarde, zodat Uw glorie moge stralen en Uw koninkrijk van waarheid, gerechtigheid en liefde zich moge verspreiden over de hele wereld in het bijzondere charisma van het Fiat voluntus tua sicut in coelo et in terra.

Wij beroepen ons op haar verdiensten om van U, Heilig Drie-eenheid, de bijzondere genade te verkrijgen waarom wij U bidden in Uw Goddelijk Wil, amen.
aartsbisschop Giovan Battista Pichierri – 29 oktober 2005